rtv v2

Regionteater väst

Regionteater väst turnerar med scenkonst för barn och unga i Västra Götaland. Det stora upptagningsområdet gör teatern till en av Sveriges största turnerande institutioner.

Rödskägg fick i uppdrag att designa och utveckla Regionteater västs nya webbplats. Som CM-verktyg valde vi open source-plattformen Silverstripe. Fokus låg på informationsstruktur, tillgänglighet och en attraktiv design som skapar intresse för Regionteater västs verksamhet och som tillåts växa och utvecklas i takt med Regionteater västs behov.

Besök www.regionteatervast.se